Kadrovi

U Republici Srbiji Zakon o radu predviđa vođenje kadrovskih evidencija i propisuje način komunikacije sa zaposlenima. Takođe, definiše prava zaposlenih pre zaposlenja pa sve do raskida ugovora i eventualnih tužbi nakon raskida ugovora. Naše usluge su sveobuhvatne i dizajnirane sa ciljem da Vama oslobode dodatno vreme koje možete posvetiti širenju poslovanja i uvećanju profita.

Osnovne usluge za kadrove i kadrovska rešenja obuhvataju i:

 • vođenje kompletne kadrovske evidencije o zaposlenima, troškovima rada i radnom vremenu koji se moraju odgovarajuće zaštiti,

 • prijavu i odjavu radnika,

 • pripremu ugovora o radu ili aneksa ugovora o radu,

 • obračun beneficija zaposlenih (npr. na službenom putu i slično) i zarada, poreza i doprinosa,

 • pripremu internih akata o sistematizaciji, zaštiti na radu, mobingu, zaštiti ličnih podataka, oceni zdravstvenih rizika, itd.

 • savetovanje u vezi poreskih aspekata angažovanih radnika,

 • pripremu i dostavljanje zaposlenima pisanih opomena za povredu radnih obaveza,

 • pripremu i dostavljanje zaposlenima pisanih rešenja o odmorima,

 • savetovanje u vezi opcija na udele,

 • savetovanje u poslovima selekcije kadrova,

 • savetovanje u vezi organizovanja događaja, proslava i „team building events“,

 • poslove vezane za pripremu i izdavanje zdravstvenih knjižica,

 • ostala savetovanja u vezi kadrova, npr. obavezno predavanje o protivpožarnoj zaštiti, itd.,

 • ugovor o korišćenju službenog vozila u privatne svrhe,

 • prijava i odjava stranaca u skladu sa Zakonom o strancima, pribavljanje radne i boravišne dozvole, itd.

.

Kadrovi

Copyright © 2020 Nonagon. Sva prava zadržana.

Powered by Veb Dizajn Studio.

O nama

Nonagon Chartered Accountants d.o.o.
PIB: 111923323
MB: 21571466

Kontakt

Telefon:
+381 63 526 814
Email:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa:
Kosovska 1,
11000 Beograd, Srbija