Računovodstvo i porezi

Zakonski okvir

Računovodstvo u Srbiji je pre svega regulisano Zakonom o Računovodstvu, ali i ostalim zakonskim rešenjima kao što je npr. Zakon o Privrednim Društvima. Privredna društva imaju obavezu da podnesu finansijske izveštaje na godišnjem nivou relevantnim državnim organima.

Računovodstvo u Srbiji se razlikuje od Međunarodnih Standarda Finansijskog Izveštavanja (MSFI) po tome što se novi standardi moraju pre svega prevesti na srpski jezik i izglasati u Parlamentu Srbije. U tom procesu se vrlo često dešavaju i vremenska mimoilaženja. Npr. postojeći obavezni standard MSFI 15 „Zakupi“ još uvek nije preveden i izglasan kao obavezan, tj. kao zakon. Postoje i ostali standardi koji takođe još uvek nisu izglasani, npr. MSFI 15 „Priznavanje prihoda“. Međutim, srpski GAAP je vrlo sličan MSFI po svim ostalim parametrima.

 Iz ovih razloga često strane kompanije koje posluju u R. Srbiji pripremaju dva seta finansijskih izveštaja, jedan u skladu sa zakonskim propisima R. Srbije i jedan prema MSFI (najčešće, mada se javlja potreba i za US GAAP-om) za potrebe konsolidacije na grupnom nivou.

 Poreski zakoni R. Srbije su regulisani posebnim zakonom za svaku od vrsta oporezivanja, kao što su npr. Zakon o PDV-u, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o prihodima na dohodak građana, itd.

Usluge iz oblasti računovodstva i poreza

Naš stručni tim u Srbiji pruža usluge računovodstva u skladu sa relevantnim propisima i najboljom praksom. Računovodstvo podrazumeva knjigovodstvo, tj. vođenje knjiga i finansijsko izveštavanje, tj. izradu i podnošenje završnih računa sa svim relevantnim poreskim aspektima. Knjigovodstvo se sastoji iz vođenja poslovnih knjiga i to dnevnika, pomoćnih i glavnih knjiga.

Računovodstvo podrazumeva i:

 • izradu registra nematerijalnih i osnovnih sredstava,

 • obračun amortizacije i ispravke vrednosti,

 • obračun beneficija zaposlenih uključujući obračune zarada i naknada, kao i podnošenje relevantnih prijava za poreze i doprinose,

 • vođenje zaliha sa obračunom i nivelacijom cena u veleprodaji, maloprodaji i magacinu,

 • obračune i vođenje analitike vezane za kupce i dobavljače,

 • knjiženje izvoda banke i blagajni,

 • obračune i knjiženje kredita, lizinga i kamata,

 • obračun, knjiženje i podnošenje mesečnih PDV prijava,

 • pripremu i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja koju uključuju bilans uspeha, bilans o ostalom rezultatu, bilans stanja, izveštaj o novčanim tokovima, statistički aneks, napomene i obelodanjivanja uz finansijske izveštaje, poreski bilans, poresku prijavu poreza na dobit odnosno dohodak građana,

 • konstantnu edukaciju i usavršavanje, kao i praćenje propisa,

 • analizu poslovanja, obračun poslovanja i savete u vezi optimizacije poreskih dažbina i ostalih nameta,

 • izradu izveštaja za menadžment, itd.

Savetovanje iz oblasti računovodstva i poreza

Naš stručni tim u Srbiji pruža usluge računovodstva u skladu sa relevantnim propisima i najboljom praksom. Računovodstvo podrazumeva knjigovodstvo, tj. vođenje knjiga i finansijsko izveštavanje, tj. izradu i podnošenje završnih računa sa svim relevantnim poreskim aspektima. Knjigovodstvo se sastoji iz vođenja poslovnih knjiga i to dnevnika, pomoćnih i glavnih knjiga.

Savetovanje iz oblasti računovodstva i poreza podrazumeva i:

 • ekspertsko mišljenje i saveti o svim poreskim aspektima određene transakcije,

 • obračun ličnih poreskih dažbina za privatna lica,

 • konsolidacija finansijskih izveštaja,

 • pripremu izveštaja u skladu sa MSFI i/ili US GAAP,

 • podršku za potrebe revizije,

 • podršku i pripremu za poreske kontrole i tržišne inspekcije,

 • računovodstvenu ispomoć u vezi načina knjiženja određenih kompleksnih transakcija u skladu sa MSFI ili US GAAP,

 • izradu studije o transfernim cenama,

 • procena vrednosti imovine,

 • procena vrednosti kapitala,

 • procena vrednost goodwill-a,

 • obračun i alokaciju alokacija kupovne cene u skladu sa MSFI 3 „ Poslovne kombinacije“,

 • izradu budžeta i poslovnih planova,

 • istraživanje tržišta,

 • usluge veštačenja iz oblasti finansija,

 • finansijski i poreski „due diligence“,

 • IT rešenja dizajnirana za potrebe obračuna u računovodstvu kao što su npr. MSFI 16 „ Zakupi“, MRS 19 „Beneficije Zaposlenih“, itd.

Računovodstvo

Copyright © 2020 Nonagon. Sva prava zadržana.

Powered by Veb Dizajn Studio.

O nama

Nonagon Chartered Accountants d.o.o.
PIB: 111923323
MB: 21571466

Kontakt

Telefon:
+381 63 526 814
Email:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa:
Kosovska 1,
11000 Beograd, Srbija