Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano 2. marta 2024
Datum stupanja na snagu 02-mar-2024

Ova Politika privatnosti opisuje politike NONAGON CHARTERED ACCOUNTANTS d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10V, Srbija 11070, Srbija, email: idjuric88+55@gmail.com, telefon: +381117756154 o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših podataka koristite našu veb stranicu ( https://nonagon.rs ). (Servis”). Pristupanjem ili korišćenjem Servisa, pristajete na prikupljanje, korišćenje i otkrivanje vaših informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa istim, molimo vas da ne pristupate ili koristite uslugu.

Ovu Politiku privatnosti možemo da izmenimo u bilo kom trenutku bez ikakvog prethodnog obaveštenja i objavićemo revidiranu Politiku privatnosti na Servisu. Revidirana Politika će stupiti na snagu 180 dana od dana kada je revidirana politika objavljena u Servisu i vaš nastavak pristupa ili korišćenje Usluge nakon tog vremena će predstavljati da prihvatate revidiranu Politiku privatnosti. Stoga preporučujemo da povremeno pregledate ovu stranicu.

Informacije koje prikupljamo:
Prikupljaćemo i obrađivati sledeće lične podatke o vama:
Ime, Prezime,Email adresa, broj telefona.
Kako koristimo vaše informacije:
Koristićemo informacije koje prikupljamo o vama u sledeće svrhe:
Podrška, odgovaranje na Vaša pitanja
Ako želimo da koristimo vaše podatke u bilo koju drugu svrhu, tražićemo od vas saglasnost i koristićemo vaše podatke samo kada dobijemo vašu saglasnost, a zatim, samo u svrhu(e) za koju dajemo saglasnost, osim ako se od nas ne zahteva drugačije do zakon.
Zadržavanje Vaših informacija:
Vaše lične podatke ćemo čuvati kod nas 5 godina nakon što nas korisnik kontaktira ili onoliko dugo koliko su nam potrebni da bismo ispunili svrhe za koje su prikupljeni, kao što je detaljno navedeno u ovoj Politici privatnosti. Možda ćemo morati da zadržimo određene informacije tokom dužeg perioda, kao što je vođenje evidencije/izveštavanje u skladu sa važećim zakonom ili iz drugih legitimnih razloga kao što su sprovođenje zakonskih prava, sprečavanje prevara, itd. Preostale anonimne informacije i zbirne informacije, od kojih nijedna ne identifikuje vas (direktno ili indirektno), mogu se čuvati neograničeno.
Vaša prava:
U zavisnosti od zakona koji se primenjuje, možda imate pravo da pristupite i ispravite ili izbrišete svoje lične podatke ili da dobijete kopiju vaših ličnih podataka, ograničite ili prigovorite na aktivnu obradu vaših podataka, zatražite od nas da podelimo (prenesemo) vaše lične informacije drugom licu, povući svaku saglasnost koju ste nam dali za obradu vaših podataka, pravo na podnošenje žalbe zakonskom organu i druga prava koja mogu biti relevantna prema važećim zakonima. Za ostvarivanje ovih prava možete nam pisati na office@nonagon.rs. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.
Imajte na umu da ako nam ne dozvolite da prikupljamo ili obrađujemo tražene lične podatke ili povučete saglasnost za obradu istih u tražene svrhe, možda nećete moći da pristupite ili koristite usluge za koje su vaše informacije tražene.
Kolačići itd.
Da biste saznali više o tome kako koristimo ove i vaše izbore u vezi sa ovim tehnologijama za praćenje, pogledajte našu Politika kolačića.
bezbednost:
Bezbednost vaših informacija nam je važna i mi ćemo koristiti razumne mere bezbednosti da sprečimo gubitak, zloupotrebu ili neovlašćenu izmenu vaših informacija pod našom kontrolom. Međutim, s obzirom na inherentne rizike, ne možemo da garantujemo apsolutnu sigurnost i shodno tome, ne možemo da obezbedimo ili garantujemo bezbednost bilo koje informacije koju nam prenosite i to činite na sopstveni rizik.
Službenik za pritužbe/zaštitu podataka:
Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom vaših informacija koje su dostupne kod nas, možete e-poštom poslati našem službeniku za žalbe na adresu NONAGON CHARTERED ACCOUNTANTS d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10V, email: office@nonagon.rs. Rešićemo vaše nedoumice u skladu sa važećim zakonom.